ඩයි තීන්ත

 • Epson/Canon/Lemark/HP/Brother Inkjet Printer සඳහා 100ml 1000ml Universal Refill Dye Ink

  Epson/Canon/Lemark/HP/Brother Inkjet Printer සඳහා 100ml 1000ml Universal Refill Dye Ink

  1. වාරික අමුද්‍රව්‍ය වලින් සෑදිය යුතුය.
  2. පරිපූර්ණ වර්ණ කාර්ය සාධනය, මුල් නැවත පිරවීමේ තීන්ත වසා දමන්න.
  3. පුළුල් මාධ්‍ය ගැළපුම.
  4. ජලය, ආලෝකය, සීරීම් සහ ඔක්සිකරණය සඳහා විශිෂ්ට ප්රතිරෝධය.
  5. ශීත කිරීමේ පරීක්ෂණය සහ ඉක්මන් වයසට යාමේ පරීක්ෂණයෙන් පසුව පවා හොඳ ස්ථාවරත්වයක්.